06 - 15 11 10 04 [email protected]
Selecteer een pagina

NEN 1010 en NEN 3140

NEN Normeringen NEN 1010 Een elektrische laagspanningsinstallatie is bij oplevering verplicht onderhevig aan een eenmalige NEN 1010 keuring. Je dient als eigenaar van de elektrische installatie daar zorg voor te dragen. Uit het Bouwbesluit komt naar voren dat zowel de...