06 - 15 11 10 04 info@jeba-elektrotechniek.nl

NEN Normeringen

NEN 1010

Een elektrische laagspanningsinstallatie is bij oplevering verplicht onderhevig aan een eenmalige NEN 1010 keuring. Je dient als eigenaar van de elektrische installatie daar zorg voor te dragen. Uit het Bouwbesluit komt naar voren dat zowel de aanleg als het ontwerp van de installatie moet voldoen aan deze norm. Heb je een nieuwe elektrische laagspanningsinstallatie laten aanleggen of een bestaand exemplaar drastisch laten verbouwen? Zorg voor een grondige, vakkundige NEN 1010 keuring en schakel JeBa in. We lopen de installatie secuur en professioneel na, geheel volgens de voorgeschreven richtlijnen van de NEN 1010.

Is een NEN 1010 keuring verplicht?

In de regel is een NEN 1010 keuring niet wettelijk verplicht, aangezien de hoofdstukken die een inspectie voorschrijven niet voorkomen in het Bouwbesluit. Wel is het zo dat een opdrachtgever een NEN 1010 keuring kan eisen. Daarnaast is het verzekeringstechnisch gezien aantrekkelijk om deze inspectie te laten doen.

NEN 3140

Als werkgever bent je vanuit de Arbowet en de verzekeraar verplicht een veilige bedrijfsvoering te hanteren. Je hebt te maken met bepaalde wet- en regelgevingen en uiteraard wilt je de veiligheid van jouw personeel én bezoekers kunnen garanderen. Ook op het gebied van elektrische objecten. Laat  een NEN 3140 keuring uitvoeren door ons en voorkom onnodige risico’s op het gebied van elektronica binnen jouw organisatie. Onderstaande inspecties voeren we uit:

  • Keuring elektrische gereedschappen
  • Keuring elektrische installaties
  • Controle aardlekschakelaar
  • Jaarlijkse controle
  • Thermografie
  • Aarding
  • Bliksembeveiliging, zowel intern als extern

Is een NEN 3140 keuring verplicht?

In de regel is een NEN 3140 keuring niet verplicht, wél is het zo dat iedere werkgever wettelijk verplicht is te voldoen aan de Arbowet. Een periodieke NEN 3140 inspectie is voor jou als werkgever de ideale manier om te voldoen aan de elektrische veiligheidseisen